ONTVANGST | BON PLANS | UW WINKELWAGEN | CONTACT ONS | WIE ZIJN WIJ? | INLOGGEN
NIEUWIGHEDEN! | ZOEK EEN VOERTUIG | OPZOEKEN

Met behulp van de informatie over auteursrechten det

In overeenstemming met de Code van intellectueel eigendom en internationale verdragen en overeenkomsten, reproductie, openbaarmaking, distributie, weergave, vertaling, verspreiding, wijziging, transcriptie, geheel of gedeeltelijk, ongeacht het medium en ongeacht de toegepaste werkwijze is verboden tenzij het hoofd van de publicatie. De documenten kunnen afschriften ter informatie, wordt de kopie gereserveerd voor privé-gebruik. 
Elke overtreding van deze sectie vormt de inbreuk en verbindt zich ertoe de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de auteur (artikel L335-2 en volgende van het intellectueel eigendom) te respecteren. 
Het bedrijf streeft ernaar om de beste vermogen de juistheid en de actualisering van de informatie op deze site te bieden, en behoudt zich het recht voor om te corrigeren op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud. 
Echter, ons bedrijf kan niet instaan voor de juistheid, precisie of volledigheid van de informatie die beschikbaar is op deze site, inclusief alle hyperlinks of andere computer koppelingen direct of indirect van de site. Het opnemen van dergelijke links op deze site op enigerlei wijze impliceren geen goedkeuring van hen door ons bedrijf. Tenslotte fotografische of tekstuele elementen tenzij anders geen contractuele waarde. Ook waarschuwt ze bezoekers dat zij behoort tot de informatie op een andere manier, met inbegrip van het in contact brengen van het bedrijf te controleren. 
Daarom merkte aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die op de site; voor schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot veranderingen in de informatie die op de site; en meer in het algemeen voor schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ontstaan als gevolg van iedereen toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, maar ook dat het gebruik van de locatie en / of krediet aan informatie rechtstreeks uit laatstgenoemde. 
Het is bepaald dat de op deze site aangeboden producten online kunnen worden gekocht wanneer de knop "Add to Cart" aanwezig is op de plaat. De getoonde prijzen zijn netto in euro alle belastingen en exclusief de verzendkosten die zijn voor rekening van de Klant.
De getoonde prijzen zijn in het kader van de verkoop op afstand van toepassing. Ze kunnen niet, onder geen enkele omstandigheid, worden onderworpen aan een toepassing verzoek in de winkels.

persoonsgegevens

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten. De gevraagde persoonsgegevens op de site is uitsluitend bestemd voor  de Aziatische Auto Parts  en in geen geval zullen worden doorgestuurd naar derden. 
In overeenstemming met artikel 34 van de wet "en Vrijheden" wet nr 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden hebt u het recht modificatie van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens. 


Aan favorieten toevoegen | Stuur deze pagina naar een vriend | Wettelijke vermeldingen | Beveiligingsbeleid | Privacybeleid | Cookies beleid | Contact ons